Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gốc
Ngày 15-9, Ðoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Ðồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tiếp theo, Ðồng Tháp cần chú ý về vấn đề an toàn giao thông; phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tình hình an ninh tuyến biên giới. Tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, liên kết phát triển tiểu vùng Ðồng Tháp Mười, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn dân, nhất là trong lực lượng tuổi trẻ, xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương. Ðẩy nhanh thực hiện các dự án về giao thông, du lịch mà địa phương đang quan tâm, đầu tư; thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn về cho địa phương; cải thiện tốt hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh; tổ chức nghiêm công tác tiếp dân định kỳ; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân…

* Ngày 15-9, tại TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng), Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Lục quân.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện; trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự được đẩy mạnh; thường xuyên chăm lo xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Học viện Lục quân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của quân đội. Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về "Ðổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế", Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ X; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục - đào tạo; làm tốt nhiệm vụ đào tạo học viên quốc tế; xây dựng Ðảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến chính quy, mẫu mực và phát triển bền vững.

PV

Tin nóng

Tin mới