Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gốc
Ngày 12-9, Ðoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả của Ðảng bộ tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư. Ðây là nền tảng để tỉnh thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cần sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra. Ðồng chí yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần tăng cường phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng bộ và trong nhân dân; kiên quyết, kiên trì thực hiện phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ là người Khmer. Ðồng thời, Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII). Từng đảng viên phải biết soi rọi bản thân để nhận diện và khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế. Tỉnh cần tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

★ Ngày 12-9, tại Hà Nội, Ðảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đạt được; biểu dương, khen ngợi tấm gương các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Ðồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng trong Khối, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết T.Ư khóa XII về công tác xây dựng Ðảng, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, chú trọng giải pháp khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các tổ chức đảng trong Khối cần tăng cường đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực lãnh đạo; phát huy vai trò, cơ chế giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Ðảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình, các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

PV