Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gốc
Chiều 13-10, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tiếp Ðoàn đại biểu Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến chào và báo cáo kết quả Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam lần thứ 7.

Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng sự thành công của Ðại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam lần thứ 7; chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được Ðại hội hiệp thương tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam, cùng các vị Ðoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ðồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, với cương vị và trách nhiệm, Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hơn, vận động tổ chức giáo hội, chức sắc, giáo dân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước; xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời; phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV