Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Gốc
Chiều 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các ban, đơn vị chuyên môn của MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ QH, các Ủy ban của QH để triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác bầu cử. Từ đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa XV.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp cho các địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Việc tổ chức các đoàn giám sát phải thiết thực, tránh trùng lặp. Qua công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời, bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm...

PV

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc-637438/