Hoạt động đấu thầu tại Cục thuế Hà Tĩnh: Bất ngờ với những gói thầu trúng sát giá

Gốc
Những năm qua Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào mua sắm trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất thông qua công tác đấu thầu.

Trụ sở Cục thuế Hà Tĩnh.

Có chuyện bất thường?

Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công thì đơn vị này chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tiền đầu tư của ngân sách là một trong những trọng trách mà lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh phải thực thi và chịu trách nhiệm.

Những năm qua, Cục thuế Hà Tĩnh đã đầu tư nhiều tỉ đồng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho công tác làm việc của cục và các chi cục trực thuộc.

Đơn cử một số dự án mà Cục thuế Hà Tĩnh đã triển khai: Ngày 13/8/2018, Cục thuế Hà Tĩnh ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh năm 2018 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định số 2162/QĐ-CT).

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là 11.119.737.000 đồng. Có 3 gói nằm trong dự án được triển khai là gói Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), lựa chọn nhà thầu; Gói Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói Mua sắm thiết bị âm thanh năm 2018 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, gói Mua sắm thiết bị âm thanh năm 2018 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc có mức giá cao nhất là 11.056.110.000 đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ vốn mua sắm do Tổng cục Thuế cấp năm 2018.

Tương tự, ngày 27/8/2018, Cục thuế Hà Tĩnh ra quyết định số 2355/QĐ-CT phê duyệt KHLCNT cho dự án: Mua sắm trang thiết bị Văn phòng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh. Dự án gồm 2 gói thầu được tổ chức thực hiện với tổng mức đầu tư là 3.107.931.000 đồng. Nguồn vốn vẫn do Tổng cục Thuế cấp.

Trên cơ sở của những KHLCNT được phê duyệt như trên, tính từ đầu năm 2017 đến nay, Cục thuế Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện đấu thầu cho nhiều gói thầu.

Tuy nhiên, phản ánh của bạn đọc cho rằng hoạt động đấu thầu tại cơ quan này ẩn chứa nhiều bất thường, thể hiện qua hàng loạt gói thầu trúng sát giá (mức tiết kiệm thấp).

Cần kiểm tra, giám sát

Phản ánh đến PV, bạn đọc cung cấp nhiều thông tin liên quan đến sự chênh lệch thấp giữa giá các gói thầu với giá trúng thầu. Cụ thể là hàng loạt gói thầu có mức trúng sát giá (tiết kiệm thấp) đã diễn ra tại Cục thuế Hà Tĩnh.

Kiểm chứng thông tin, PV nhận thấy phản ánh của bạn đọc là có cơ sở khi nhiều gói thầu từ vài chục tỷ đến dưới 10 tỷ chỉ có mức tiết kiệm “nhỏ giọt”. Điều đáng nói là tình trạng diễn ra trong thời gian dài khiến dư luận hồ nghi, bức xúc.

Cụ thể, ngày 11/7/2017, kết thúc quá trình lựa chọn nhà thầu, Cục thuế Hà Tĩnh ra quyết định phê duyệt (QĐPD) số 1410/QĐ-CT lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần thương mại Hồng Hà và Công ty TNHH Phượng Hoài trúng thầu ở gói: Mua sắm tài sản năm 2017 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo kết quả đấu thầu tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Gói thầu này có giá 6.949.684.000 đồng, giá trúng là 6.947.532.575 đồng. Một gói thầu có giá trị gần 7 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được cho nguồn vốn đầu tư khoảng 2 triệu đồng.

Tương tự là gói Thi công Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế huyện Vũ Quang

Gói này có giá 2.148.251.000 đồng. Giá trúng của Liên danh Công ty cổ phần Thiên Long và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đặng Lê là 2.146.409.000 đồng. Con số tiết kiệm chỉ vẻn vẹn khoảng 2 triệu đồng. QĐPD: 1472 /QĐ-CT ngày 25/07/2017

Tìm hiểu của PV cho thấy, điệp khúc trúng thầu sát giá tại Cục thuế Hà Tĩnh diễn ra ở nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là: mua sắm hàng hóa và thi công xây dựng. Ví như tại gói thầu xây lắp: Thi công Cải tạo sửa chữa xây dựng mở rộng trụ sở Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dự án Cải tạo sửa chữa xây dựng mở rộng trụ sở Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân.

Giá gói thầu này là 3.661.120.000 đồng, giá trúng là 3.655.319.000 đồng. Liên danh Công ty TNHH Hồng Chiến và Công ty cổ phần Việt Sao Á là những đơn vị trúng thầu. QĐPD số: 1661 /QĐ-CT ngày 14/8/2017.

Nguồn tư liệu cũng thể hiện, việc trúng thầu sát giá tại Cục thuế Hà Tĩnh kéo kéo dài từ năm này qua năm khác.

Gói: Mua sắm thiết bị âm thanh năm 2018 cho Văn phòng Cục và các Chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có giá 11.056.110.000 đồng. Giá trúng: 11.030.525.000 đồng. Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Thắng Lợi – Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao trúng gói này. QĐPD số: 2987/QĐ-CT ngày 13/11/2018.

Trước đó không lâu, vào tháng 10/2018, tình trạng trúng thầu sát giá ở Cục thuế Hà Tĩnh diễn ra ở gói: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị Văn phòng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh, thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị Văn phòng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh.

Gói thầu này có giá 3.039.775.000 đồng. Giá trúng của Công ty CP Mỹ nghệ nội thất Nam Hà là 3.035.441.000 đồng. QĐPD số: 2728/QĐ-CT ngày 22/10/2018.

Tại gói thầu giá trị lớn, câu chuyện trúng thầu sát giá cũng vẫn liên tiếp xảy ra. Đơn cử như ở gói thầu: Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ, thuộc dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh.

Giá của gói gói thầu này là 21.910.277.843 đồng. Giá trúng của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến chỉ là 21.865.848.000 đồng. QĐPD số: 1909/QĐ-CT ngày 12/09/2017.

Theo các chuyên gia về đấu thầu, cũng như giới nhà thầu thì việc hàng loạt các gói thầu trúng sát giá như tại Cục thuế Hà Tĩnh khó có thể là chuyện “bình thường” và cần phải sự kiểm tra của các ngành chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN