Hoạt động đối ngoại

Gốc
Ngày 17-2, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Anh, nước đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tháng 2-2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH đã tham dự Phiên thảo luận trực tuyến cấp cao của HĐBA với chủ đề 'Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thực hiện Nghị quyết 2532 nhằm bảo đảm tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh'. Cùng tham dự có Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, lãnh đạo và các bộ trưởng ngoại giao một số nước.

Ngày 17-2, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Anh, nước đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tháng 2-2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH đã tham dự Phiên thảo luận trực tuyến cấp cao của HĐBA với chủ đề "Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thực hiện Nghị quyết 2532 nhằm bảo đảm tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh". Cùng tham dự có Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, lãnh đạo và các bộ trưởng ngoại giao một số nước.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký LHQ khẳng định, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh quốc tế, làm chậm quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; nhấn mạnh cần kịp thời phổ cập và bảo đảm công bằng trong tiếp cận vắc-xin; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ cơ chế tiếp cận vắc-xin toàn cầu (COVAX).

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần hợp tác triển khai một chiến lược ứng phó đại dịch và tiêm chủng hiệu quả; cho rằng cần coi vắc-xin là tài sản chung của cả cộng đồng quốc tế, bảo đảm tiếp cận vắc-xin với giá cả phù hợp cho tất cả các nước và ưu tiên cho nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm cao và tuyến đầu chống dịch; kêu gọi các nước tăng cường đóng góp cho Cơ chế COVAX để có thể phân phối vắc-xin rộng rãi tới các nước đang phát triển và người dân trong khu vực xung đột. Phó Thủ tướng kêu gọi HĐBA tăng cường thực hiện Nghị quyết 2532, nhất là kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, coi đây là những điều kiện tiên quyết cho LHQ và các bên liên quan phân phối vắc-xin trên thực địa vì mục đích nhân đạo; nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tham gia vào các nỗ lực đa phương toàn cầu do LHQ
dẫn dắt để xây dựng hệ thống y tế mạnh và tự cường, thúc đẩy hợp tác phát triển, thương mại và kinh tế sau đại dịch. Phó Thủ tướng khẳng định, là thành viên tích cực của ASEAN và LHQ, Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung cùng các nước vượt qua đại dịch.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-doi-ngoai-635735/