Hoạt động quảng cáo ngoài trời: Doanh nghiệp chọn giải pháp... "vi phạm"

Gốc
Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh quảng cáo vừa diễn ra hôm qua (1/11), Hiệp hội Quảng cáo đã phối hợp với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở tổ chức hội thảo tìm kiếm quy hoạch hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Tin nóng

Tin mới