Hoạt động TCĐLCL: Tạo thế phát triển vững chắc cho nền kinh tế

Gốc
Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đã dành cho Chất lượng Việt Nam cuộc trao đổi đầu năm mới Bính Thân.

Những đóng góp của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) trong năm qua góp phần vào thành công chung của ngành khoa học và Công nghệ . Những hoạt động chuyên ngành, chuyên sâu, tạo thế phát triển vững chắc cho nền kinh tế.

Đề cập đến những thành quả đáng ghi nhận trong năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đã dành cho Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cuộc trao đổi đầu năm, xung quanh vấn đề này.

Hoạt động TCĐLCL: Tạo thế phát triển vững chắc cho nền kinh tế - Ảnh 1

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh

Tổng cục trưởng có đánh giá thế nào về những thành tựu đạt được của Tổng cục trong năm qua?

Ngay từ những ngày đầu năm 2015, với sự nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Những kết quả nổi bật có thể kể đến như: Thứ nhất, chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về quản lý đo lường, chất lượng đối với lĩnh vực quản lý của Bộ KH&CN. Xây dựng, soát xét, sửa đổi các VBQPPL về TCĐLCL nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL.

Thứ hai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý nhà nước đã được đổi mới, chủ động hơn để hỗ trợ cho các Bộ, ngành trong công tác xây dựng Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Công tác soạn thảo và ban hành các TCVN, QCVN được đẩy mạnh tăng về số lượng, chất lượng và tỷ lệ hài hòa quốc tế ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng tại địa phương được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc vi phạm về chất lượng, đo lường trong kinh doanh các mặt hàng: xăng, dầu; điện- điện tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm; vàng trang sức, mỹ nghệ; thép cốt bê tông được phát hiện, góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng , tạo được niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, trong năm qua, hoạt động TCĐLCL luôn chủ động và thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP, Luật Đầu tư. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được tăng cường. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước; đáp ứng kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận, giám định, tư vấn hỗ trợ...

Hội nhập ngày càng sâu rộng, hàng loạt các Hiệp định thương mại sẽ được thực thi trong thời gian tới, vấn đề năng suất chất lượng được xã hội rất quan tâm. Tổng cục đã có những triển khai cụ thể nào đáp ứng những diễn biến của tình hình mới, thưa ông?

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tồn tại trong cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ sẽ giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Điều này đòi hỏi hoạt động năng suất và chất lượng phải có những nhận thức mới, có bước đi và biện pháp thích hợp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, tạo bước đột phá về năng suất - chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Thứ nhất, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống VBQPPL, đầy đủ và đồng bộ cho cả ba lĩnh vực Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật , Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế, là hành lang pháp lý để quản lý, thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện Hệ thống TCVN, đảm bảo đủ các TCVN phục vụ cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế. Hệ thống TCVN hiện hành có khoảng 8.800 TCVN với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 45%.

Thứ ba, thực hiện các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về kết quả đánh giá phù hợp đã được ký kết. Đầu tư tăng cường năng lực hiệu chuẩn, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL để trở thành các phòng hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Tiếp đến là tăng cường năng lực đội ngũ chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực TCĐLCL và năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp thông qua đào tạo, tập huấn và học tập kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế phát triển.

Năm qua cũng ghi nhận những bức xúc về gian lận trong kinh doanh xăng dầu, Tổng cục đã có những hỗ trợ như thế nào để cùng với các cơ quan, địa phương hướng môi trường kinh doanh xăng dầu đến lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng , thưa ông?

Hoạt động thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được tăng cường và có hiệu quả hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Qua kiểm tra đã thực hiện xử lý tạm dừng lưu thông các lô xăng dầu không đạt chất lượng, chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm tra cho thấy tình hình vi phạm chất lượng xăng dầu có giảm, góp phần đảm bảo chất lượng xăng dầu trong lưu thông.

Đây là kết quả của việc triển khai thực hiện các quy định mới, của sự chủ động, phối hợp và quyết liệt thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý của các Bộ, ngành liên quan, UBND, Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố.

Hai tỉnh Đồng Nai và Nghệ An là những địa phương đi đầu, tiêu biểu trong việc chủ động, tích cực triển khai thực hiện thanh kiểm tra đo lường chất lượng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thời gian qua, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ KH&CN chỉ đạo Sở KH&CN các địa phương học tập kinh nghiệm của Đồng Nai, Nghệ An. Báo cáo và kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và UBND các địa phương chủ động, phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra đặc thù để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Vậy để có thể giải quyết những băn khoăn của người dân liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL. Tổng cục đã có những giải pháp đồng bộ, cụ thể nào trong thời gian tới?

Để giải quyết những khó khăn trên trước hết phải hoàn thiện hệ thống VBQPPL, cụ thể là sẽ xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Trong đó, các vướng mắc liên quan đến hoạt động thanh kiểm tra, quy hoạch chuẩn đo lường quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phối hợp công tác giữa các Bộ quản lý chuyên ngành trong hoạt động TCĐLCL sẽ được tăng cường. Đẩy mạnh hoạt động thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu có số lượng và/hoặc giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn sẽ được chú trọng.

Năm 2016, Tổng cục sẽ tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc cho người dân như xăng dầu, đồ chơi trẻ em, hàng đóng gói sẵn,...

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng từ xa đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Rà soát các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng kiểm soát viên chất lượng, bổ sung hành vi và mức phạt cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong năm mới - Xuân Bính Thân, là người đứng đầu ngành TCĐLCL, ông có gửi gắm gì đến những người hoạt động trong ngành và kỳ vọng gì ở năm 2016?

Năm 2016 được coi là một năm quan trọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tồn tại trong cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ sẽ giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Điều này đòi hỏi hoạt động TCĐLCL phải có những nhận thức mới, có bước đi và biện pháp thích hợp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, tạo bước đột phá về năng suất - chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

Tổng cục TCĐLCL, cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo luờng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đã và đang tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, do vậy tôi mong muốn sang năm mới với sự nỗ lực của toàn ngành, hoạt động TCĐLCL sẽ có nhiều khởi sắc. Sang năm mới, xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong ngành TCĐLCL một năm mới sức khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của mình.

Trân trọng cảm ơn Tổng cục trưởng!

Hà Thủy (thực hiện)

Tin nóng

Tin mới