Hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng CATPHCM năm 2007

Gốc
(CATP) Sau một năm triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch giữa CATPHCM và Sở TDTT TPHCM về hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng CATPHCM giai đoạn (2006-2010) đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Công tác kiểm tra...

Tin nóng

Tin mới