Hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

Gốc
Hoạt động đưa tuồng xuống phố do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia.

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức giao ban công tác văn hóa, văn nghệ, xuất bản và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị; tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Động viên văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về biển đảo và cổ vũ sáng tác nhiều công trình, tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật tốt để phục vụ xã hội...

Hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương - Ảnh 1

H.A

Tin nóng

Tin mới