Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoạt động xuất khẩu: Không thể cứ ăn xổi...

(HNM) - Theo thống kê của ngành chức năng, giai đoạn 1991-1995 xuất khẩu (XK) nước ta chiếm 26% GDP, giai đoạn 1996-2000: 38%, giai đoạn 2001-2005: 54% và năm 2007: hơn 60% GDP.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/159092