Học Bác để gần dân, có trách nhiệm với dân

Gốc
Cấp ủy các cấp đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình trên địa bàn dân cư, qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với Nhân dân, giúp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Phụ nữ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, hưởng ứng “Nuôi heo đất nghĩa tình” tại buổi sinh hoạt về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhân dịp mừng 130 năm sinh nhật Bác (Ảnh: Sao Ly/Báo Bình Định)

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị, ngay từ giai đoạn đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã xác định gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, trong đó xác định đẩy mạnh một số nội dung đột phá, tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân....

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, từ đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục bất hợp lý, gây phiền hà, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm một số đầu mối trung gian, bước đầu khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đạo đức công vụ, hiệu suất công tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Tuyên truyền sâu rộng

Để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tỉnh Bình Định đã triển khai thiết thực, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1947 - 2017); 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948 - 11/6/2018); 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)…

Cùng với việc xây dựng các tài liệu, bài viết, phóng sự giới thiệu về các mô hình hay, cách làm tốt, có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin đại chúng duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, tăng thời lượng phản ánh, nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, sáng tạo, phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính...

Nhờ năng động và chủ động trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020, mà Bình Định đã lựa chọn được 20 tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương, góp phần tham gia tích cực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy trong các trường phổ thông trên địa bàn.

Tạo sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong tỉnh. Nhiều phong trào, cách làm hay, thiết thực được vận dụng vào thực tiễn địa phương. Đáng chú ý như phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động được các nguồn lực xã hội tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm qua từng năm, đến nay còn 3,43%. Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn nhưng tổng giá trị của các hoạt động nhân đạo từ thiện trong 5 năm qua lên đến hàng trăm tỷ đồng, riêng năm 2020 ước đạt 120,8 tỷ đồng.

Quán triệt chủ trương Chi bộ nắm làng, đảng viên sát hộ, tận dụng lòng hồ Định Bình, nhiều năm qua, người dân địa phương thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, đã phát triển nghề nuôi cá lồng, mang lại thu nhập cao (Ảnh: Vũ Nga)

Thông qua phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, hiện toàn tỉnh có 86/121 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, đạt 71,07%, 4 đơn vị cấp huyện được công nhận chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhiều sản phẩm của chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) như gà giống Minh Dư, Cao Khanh, dầu dừa tinh khiết Ngọc An... tiếp tục được triển khai rộng khắp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Tính từ 2016 tới nay, đã tiến hành giám sát 7 Ban Thường vụ cấp huyện và hơn 470 cuộc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc, qua đây, kịp thời biểu dương những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Hầu hết các địa phương, đơn vị đều sơ kết 2 năm, 3 năm và 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như biểu dương, khen thưởng tổng cộng 68 các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy.

Giải quyết có hiệu quả những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh Bình Định xác định tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, tập trung chỉ đạo, tổ chức xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng, việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm.

Học và làm theo Bác, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phát động và triển khai mô hình "Nâng bước em tới trường" tạo sức lan tỏa lớn trong Nhân dân các xã ven biển (Ảnh: Huỳnh Huyện)

Cùng với đó, gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, đồng thời, phát huy tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức của Bác trong toàn xã hội.

Cùng với chuỗi các sự kiện, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh, Bình Định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác và Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo Bác” giai đoạn 2021 - 2025.../.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/hoc-bac-de-gan-dan-co-trach-nhiem-voi-dan-578065.html