Giadinh.net - Chính phủ Australia vừa thông báo nhận hồ sơ vòng 2 của Chương trình học bổng Endeavour Quản lý (Endeavour Excutive Awards) niên khóa 2009 từ 1/12/2009 đến 31/1/2010.

Đây là một trong những hợp phần của Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia nhằm cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn tại Australia thông qua các hình thức như học hỏi từ đồng nghiệp hay đối tác, đào tạo ngắn hạn, tham dự hội thảo, đào tạo kỹ năng lãnh đạo và điều hành quản lý cho những người đã có thành tích trong các lĩnh vực khác nhau ở các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ứng viên phải có bằng đại học và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc 10 năm đối với ứng viên không có bằng đại học. Trình độ tiếng Anh của ứng viên phải đạt một trong các mức: 6.5 IELTS (không có kỹ năng nào dưới 6.0); 580 điểm TOEFL (thi trên giấy); 230 điểm TOEFL (thi trên máy tính) hoặc 90 điểm TOEFL (thi trên Internet). N. Anh