Học bổng Evariste Galois của Đại sứ quán Pháp

Gốc
TTO - Chương trình học bổng Evariste Galois của Đại sứ quán Pháp dành cho sinh viên có mong muốn được đào tạo sau đại học, chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu (thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ) ở các lĩnh vực khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế - quản lý - thương mại, luật đang nhận hồ sơ đến ngày 31-12-2008.

Tin nóng

Tin mới