Sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba các trường ĐH ở VN có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt, có thể nộp đơn tham dự chương trình.

Chương trình học bổng Global UGRAD do Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho sinh viên theo học một năm hoặc một học kỳ không lấy bằng tại một trường ĐH ở Mỹ.

Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới trải nghiệm việc học tập và sinh hoạt trong môi trường ĐH Mỹ. Thông tin chi tiết có thể tìm trên trang web của chương trình tại địa chỉ http://sites.google.com/site/ugradvietnam/

T.Dũng