Học bổng học tiếng Anh tại Mỹ

Gốc
Sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba (hoặc năm thứ tư đối với hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn) các trường ĐH VN có tiềm năng trở thành thủ lĩnh sinh viên thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn đăng ký tham gia chương trình.

Sẽ có sáu suất học bổng dành cho sinh viên VN. Hạn nộp hồ sơ là 17 giờ ngày 20.12.2010.

Chương trình Học tiếng Anh và Hoạt động tình nguyện hè 2011 sẽ tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng Anh ngữ, xây dựng kỹ năng lãnh đạo và tinh thần hoạt động vì cộng đồng cho sinh viên.

Thông tin chi tiết có thể tìm được trên trang web của chương trình tại địa chỉ https://sites.google.com/site/2011uielsp/home

Bùi Dũng

Tin nóng

Tin mới