Học bổng nghiên cứu sau đại học tại Đại học Canberra, Úc

Gốc
Đại học Canberra cấp học bổng nghiên cứu sau đại học để nghiên cứu sinh theo đuổi trình độ tiến sĩ.

- Hạn chót nộp đơn là 31-10-2013.
- Chủ đề nghiên cứu: Tất cả các chủ đề đang giảng dạy, nghiên cứu của Trường Đại học Canberra.

Để đủ điều kiện, ứng viên phải:

- Đã hoàn thành bằng cử nhân.
- Được đăng ký, hoặc ghi danh, như một ứng cử viên toàn thời gian trong một chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Xem chi tiết tại: http://www.canberra.edu.au/research-students/scholarships/international-scholarships

Tin nóng

Tin mới