Học cách làm việc chuyên nghiệp

Gốc
Không bao giờ la mắng nhân viên, kể cả khi họ không hoàn thành nhiệm vụ; khi giao việc cho nhân viên luôn kèm theo những lời động viên, khuyến khích...

Tin nóng

Tin mới