Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học công nghệ thời công nghệ

Cũng như các ngành khối kỹ thuật khác, Công nghệ Thông tin (CNTT) là ngành đòi hỏi kỹ năng thực hành rất cao. Tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT khiến nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo đều phải cập nhật. Hiện nay, có 2 phương pháp đào tạo tiên tiến, chú trọng thực hành đang được triển khai tại Việt Nam. Đó là phương pháp “Blended Learning” và phương pháp “Project Based-Training”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/duhoc/7025.hht