Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học Giáo dục công dân: HS đối phó, GV ngậm ngùi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Môn học có tên "Giáo dục công dân". Dường như bị quá sức trong sứ mệnh "góp phần giáo dục con người toàn diện", kể cả nội dung sách, chương trình học và phương thức giảng dạy.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=39703