Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Học" một đằng, "làm" một nẻo

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

VIT- Được học và đào tạo trong các trường Đại học, được tiếp thu những kiến thức để phục vụ cuộc sống song một trong số những con người ấy lại đi ngược lại với những gì mà họ đã được trau dồi...

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/54484/default.aspx