TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ học phí

TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ học phí

Năm học 2022-2023, TPHCM dự chi 1.541 tỉ đồng bù học phí

Năm học 2022-2023, TPHCM dự chi 1.541 tỉ đồng bù học phí

Ninh Bình tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình tạm thời chưa thu học phí đối với tất cả cấp học trên địa bàn tỉnh

Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí trong năm học 2022 - 2023

Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí trong năm học 2022 - 2023

Vì sao nhiều địa phương hoãn thu học phí năm học 2022 - 2023?

Vì sao nhiều địa phương hoãn thu học phí năm học 2022 - 2023?

Thái Nguyên điều chỉnh mức thu học phí các cấp học

Thái Nguyên điều chỉnh mức thu học phí các cấp học

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023

Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa thu học phí năm học 2022-2023

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa thu học phí năm học 2022-2023

Các trường nghề sẽ không tăng học phí trong năm học 2022-2023

Các trường nghề sẽ không tăng học phí trong năm học 2022-2023

Hà Nội: Tạm thời chưa thu học phí mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023

Hà Nội: Tạm thời chưa thu học phí mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023

TP.HCM: Giữ nguyên mức thu các khoản trong năm học 2021-2022 để thực hiện cho năm học mới

TP.HCM: Giữ nguyên mức thu các khoản trong năm học 2021-2022 để thực hiện cho năm học mới

TP.HCM tạm thời chưa tổ chức thu học phí năm học 2022-2023

TP.HCM tạm thời chưa tổ chức thu học phí năm học 2022-2023

TPHCM: Không để phụ huynh phải đến trường thanh toán học phí

TPHCM: Không để phụ huynh phải đến trường thanh toán học phí

TP Hồ Chí Minh: Những khoản thu sẽ được giữ nguyên trong năm học mới

TP Hồ Chí Minh: Những khoản thu sẽ được giữ nguyên trong năm học mới

TP.HCM tạm thời chưa thu học phí cho năm học mới

TP.HCM tạm thời chưa thu học phí cho năm học mới

TP Hồ Chí Minh: Tạm thời chưa thu học phí năm học 2022 - 2023

TP Hồ Chí Minh: Tạm thời chưa thu học phí năm học 2022 - 2023

TPHCM giữ nguyên toàn bộ nội dung, định mức thu các khoản dịch vụ hỗ trợ GD

TPHCM giữ nguyên toàn bộ nội dung, định mức thu các khoản dịch vụ hỗ trợ GD

TP.HCM chỉ đạo mới về thu học phí và quỹ hội phụ huynh

TP.HCM chỉ đạo mới về thu học phí và quỹ hội phụ huynh