Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học phòng chống tham nhũng từ lớp 1

Gốc

Đây là một trong những nội dung được thảo luận tại cuộc Hội thảo góp ý cho “Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo” do Thanh tra Chính phủ tổ chức mới đây. Đề án đang chờ được Thủ tướng phê duyệt và sẽ chính thức được triển khai giai đoạn một từ năm học 2008.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109025&sub=74&top=41