Học sinh Bạc Liêu sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo quyết định, học sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8. Ngày khai giảng năm học là ngày 5/9.

Quyết định cũng quy định cụ thể ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ của năm học. Cụ thể, giáo dục mầm non, học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 8/1/2023); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 9/1/2023 và kết thúc trước ngày 25/5/2023).

Đối với cấp học tiểu học, học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 8/1/2023); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 9/1/2023 và kết thúc trước ngày 25/5/2023).

Cấp học THCS và cấp học THPT, học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 8/1/2023); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 9/1/2023 và kết thúc trước ngày 25/5/2023).

Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT). Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp THCS và lớp 11, lớp 12 cấp THPT, học kỳ I có 16 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 12/9/2022 và kết thúc trước ngày 1/1/2023); học kỳ II có 16 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 9/1/2023 và kết thúc trước ngày 18/5/2023).

Đối với các lớp 6, lớp 7 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT, học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 8/1/2023); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 9/1/2023 và kết thúc trước ngày 25/5/2023).

Cũng theo quyết định này, thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/7/2023. Riêng việc thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hữu Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-bac-lieu-se-tuu-truong-vao-ngay-29-8-2022-a564943.html