Học sinh nghỉ học, phụ huynh đau đầu tìm nơi gửi con

Gốc

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Tại Hà Nội, hơn 2 triệu học sinh, trẻ mầm non nghỉ học khiến các bậc phụ huynh lao đao tìm cách trông trẻ.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/hoc-sinh-nghi-hoc-phu-huynh-dau-dau-tim-noi-gui-con-204454.htm