Hanoinet - Lần đầu tiên thực hiện chủ trương “giảm nghỉ hè, tăng nghỉ tết”, học sinh (HS) TPHCM sẽ được nghỉ Tết Mậu Tý 12 ngày, từ 31-1 đến hết ngày 11-2 (tức từ 24 tháng chạp đến hết mồng 5 tháng giêng).