Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học sinh phổ thông tiếp tục được giảm tải nội dung học tập

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng và các trường phổ thông trực thuộc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Việc điều chỉnh nội dung dạy học nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung dạy học của 10 môn học, gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Việc điều chỉnh được thực hiện với nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tích hợp một số nội dung thành các chủ đề; điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục.

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGD-VP ngày 1-9-2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, các nhà trường căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/977162/hoc-sinh-pho-thong-tiep-tuc-duoc-giam-tai-noi-dung-hoc-tap