Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học sinh, sinh viên nghèo có thêm cơ hội học tập

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2007, đã mở rộng đối tượng được vay vốn, giãn thời hạn trả nợ, nâng mức vay và giảm mức lãi suất so với việc vay vốn trước đây. Các gia đình và học sinh, sinh viên phấn khởi đón nhận chính sách này, nhưng quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện những vấn đề cần được xử lý.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109981&sub=56&top=38