Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII diễn ra trong 2 ngày 15,16/10 nhằm tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII.

Thẩm tra Dự án luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng dự thảo đã hoàn thiện hơn một bước, chỉ tập trung sửa đổi nội dung liên quan đến thuế TNDN và thuế GTGT với tính thuyết phục cao hơn. Trên thực tế, Chính phủ đã áp dụng miễn, giảm thuế TNDN và thuế GTGT trong năm 2009. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp đang là vấn đề xã hội bức xúc, cần có cơ chế khuyến khích. Trong điều kiện kinh tế xã hội diễn biến phức tạp như hiện nay, cần thiết có các giải pháp tài chính đồng bộ, ổn định hơn nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có giải pháp về thuế. Nhất trí về chủ trương nhưng một số ủy viên UBTVQH băn khoăn về một số vấn đề cụ thể của dự thảo và cách tổ chức thực hiện. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền, chính sách hỗ trợ cần được thiết kế để đến được đúng đối tượng cần trợ giúp, theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng thay vì hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cũng đồng tình: nên hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo thay vì thông qua doanh nghiệp; mặt khác công tác quản lý hiện nay còn hạn chế, việc kiểm soát giá bán, giá mua nhà thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng đặt câu hỏi: Chủ trương rất đúng đắn nhưng liệu có đến được đúng đối tượng cần hỗ trợ không? Thực tế hiện nay, nhiều khu tái định cư mà đối tượng tái định cư không được ở; nhà ở cho người có thu nhập thấp nhưng đối tượng này không mua được nhà, phải đi mua lại của người có thu nhập cao. Các ủy viên UBTVQH đề nghị quy định rõ biện pháp bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, chống gian lận, trốn thuế, lợi dụng ưu đãi để thu lợi, bảo đảm việc thụ hưởng ưu đãi cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp. Để tạo điều kiện về nhà ở cho người có thu nhập thấp, nên có chính sách hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này như hỗ trợ lãi suất vay vốn, mua trả chậm, hỗ trợ kinh phí, điều kiện thế chấp... Thanh Hòa