Học sinh THPT cần biết: Các bài kiểm tra định kỳ sẽ như thế nào?

Gốc
Ngày 7.9, Sở GD- ĐT TP.HCM hướng dẫn hình thức thực hiện các bài kiểm tra định kỳ trong trường THPT năm học 2017-2018.

Học sinh THPT cần biết: Các bài kiểm tra định kỳ sẽ như thế nào? - Ảnh 1

Học sinh Trường THPT Gia Định trong một tiết học theo dự án

Ở khối 10, 11, Sở yêu cầu các trường thực hiện kiểm tra 15 phút theo hình thức tự luận và trong mỗi học kỳ mỗi môn có tối đa 1 bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, các bài còn lại theo hình thức tự luận, môn ngữ văn chỉ kiểm tra theo hình thức tự luận. Còn kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận (trừ môn ngoại ngữ).

Riêng khối 12, các trường biên soạn đề kiểm tra 1 tiết theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, tỉ lệ bài kiểm tra giữa hai hình thức này do nhà trường quy định, môn Ngữ văn chỉ kiểm tra theo hình thức tự luận.

Cụ thể, Sở quy định bài kiểm tra 1 tiết các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau: Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận gồm: Phần 1 gồm từ 15 đến 20 câu trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn (có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường) và chiếm từ 50% đến 60% tổng điểm bài kiểm tra. Phần 2 là lời giải cho mỗi câu của phần 40% phân hoá trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán…). Học sinh làm bài kiểm tra trong trọn vẹn 45 phút.

Bài kiểm tra có phần trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận gồm: Phần 1 gồm từ 15 đến 20 câu trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn (có 60% cơ bản và 40% phân hoá, mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường) và chiếm từ 50% đến 60% tổng điểm bài kiểm tra. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

Riêng bài kiểm tra 1 tiết môn Ngoại ngữ kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sẽ được hướng dẫn riêng của bộ môn.

Việc thực hiện các bài làm trọn vẹn theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc theo bài trắc nghiệm khách quan gồm nhiều môn như hình thức thi trung học phổ thông quốc gia chỉ thực hiện trong thời gian luyện tập cho học sinh, không lồng ghép vào các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ.

Bích Thanh

Tin nóng

Tin mới