Hanoinet - Kế hoạch "Giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh tiểu học" vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai ở Thủ đô - một hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.