Sau bốn lần nhận vận chuyển thuê tiền giả, thuốc lắc qua biên giới với tiền công 100.000 đồng mỗi lần, Thịnh bị bắt quả tang khi lần thứ năm phạm tội