Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Trong 2 ngày 10 và 11/8, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng, Khóa XIII cho 250 cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng; cán bộ chủ trì, chủ chốt cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được quán triệt 4 chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng thời, được hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết...

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202208/dang-uy-vung-2-hai-quan-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-5-957438/