Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ

Gốc
(HNM) - Sáng 27-5, LĐLĐ TP Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ này trong thời gian tới.

Ba năm qua, các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô luôn bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung của CVĐ, đồng thời tích cực triển khai CVĐ thông qua nhiều hình thức như tổ chức cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ học tập các chủ đề "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"; "sửa đổi lề lối làm việc"... Qua đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên CĐ, CNVCLĐ về việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… LĐLĐ TP đã đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện CVĐ; trong đó tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ CNVCLĐ Thủ đô, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành lối sống của mỗi người.

Tin nóng

Tin mới