Học theo Vinamilk, Ninh Vân Bay cũng sửa ngành nghề để nới “room” lên 100%

Gốc
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT, sàn HOSE) vừa quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Học theo Vinamilk, Ninh Vân Bay cũng sửa ngành nghề để nới “room” lên 100% - Ảnh 1

Khu nghỉ dưỡng Six Sences Ninh Van Bay tại Khánh Hòa

Theo đó, Ninh Vân Bay sửa ngành nghề sang ngành nghề chi tiết là kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2015.

Hồi tháng 4/2016, Đại hội đồng cổ đông Ninh Vân Bay đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (“room”) tại Công ty lên 100%.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền điều chỉnh giảm, hoặc thay đổi phạm vi các ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ, với mục đích tiến tới việc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là không hạn chế. Theo đó, việc điều chỉnh ngành nghề của Ninh Vân Bay nhằm hiện thực hóa mục tiêu nới “room” lên 100%..

Theo giải thích của đại diện Ninh Vân Bay về việc điều chỉnh ngành nghề lần này, trước đây, Ninh Vân Bay chỉ có ngành kinh doanh bất động sản và điều này gặp một số vướng mắc liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đặt mục tiêu nới “room”.

Tuy nhiên vừa qua, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã nới room thành công với ngành nghề kinh doanh bất động sản với điều kiện quy định chi tiết lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo điều 11.3 của Luật Kinh doanh bất động sản là phạm vi hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài.

Do vậy, Ninh Vân Bay học tập Vinamilk cũng điều chỉnh ngành nghề tương tự. Trên cơ sở, Công ty sẽ tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh và triển khái việc nộp hồ sơ nới “room” lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay trong thang 9 này.

Chí Tín

Tin nóng

Tin mới