Hanoinet - Khủng hoảng lương thực là một trong những chủ đề chính trong hội nghị G8 mùa hè này và đang được một số tổ chức quốc tế thảo luận.