Sắp tới kỳ thi, không riêng gì sinh viên mà các em học sinh cũng rất lo lắng cho việc học tập. Xin giới thiệu một cách học tập đơn giản, nhưng có thể đạt được những hiệu quả nhất định. Các bậc cha mẹ hãy truyền đạt lại cho con. Bắt đầu ôn thi, không nên ngồi đọc sách giáo khoa...

Sắp tới kỳ thi, không riêng gì sinh viên mà các em học sinh cũng rất lo lắng cho việc học tập. Xin giới thiệu một cách học tập đơn giản, nhưng có thể đạt được những hiệu quả nhất định. Các bậc cha mẹ hãy truyền đạt lại cho con. Bắt đầu ôn thi, không nên ngồi đọc sách giáo khoa và tài liệu liên tục, mà nên xác định mức độ chuẩn bị của mình. Tốt nhất là chuẩn bị ba chiếc bút chì có màu khác nhau. Một bút dùng để đánh dấu những câu hỏi có thể trả lời ngay mà không cần chuẩn bị. Một bút đánh dấu những câu hỏi mà các em có thể trả lời được, nhưng còn yếu. Và bút chì thứ ba - những câu hỏi biết rất ít hoặc không thể trả lời được. Theo màu sắc của bút chì, các em sẽ đánh giá được mức độ kiến thức của mình. Và bấy giờ mới bắt tay vào chuẩn bị ôn tập. Trước hết, hãy ôn tập những nội dung mà các em biết rất ít hoặc không biết, hãy sử dụng tài liệu, vở ghi... Nên dành hai phần ba quỹ thời gian ôn cho nội dung này. Xong được phần này, các em có thể làm một kết luận nho nhỏ: sẽ không bị điểm kém đâu. Từ suy nghĩ này, tâm trạng các em sẽ phấn chấn hơn. Sau đó, hãy ôn tập những kiến thức mà có thể trả lời được nhưng còn yếu. Cách ôn tập này có thể gọi là "nguyên tắc ba cây bút chì", giúp học sinh loại trừ những lo lắng, loại bỏ được sự thất bại. Nguyên tắc ôn tập này có thể sử dụng cho thi, kiểm tra và thảo luận bất kỳ môn học nào. Sắp tới kỳ thi, không riêng gì sinh viên mà các em học sinh cũng rất lo lắng cho việc học tập. Xin giới thiệu một cách học tập đơn giản, nhưng có thể đạt được những hiệu quả nhất định. Các bậc cha mẹ hãy truyền đạt lại cho con. Bắt đầu ôn thi, không nên ngồi đọc sách giáo khoa và tài liệu liên tục, mà nên xác định mức độ chuẩn bị của mình. Tốt nhất là chuẩn bị ba chiếc bút chì có màu khác nhau. Một bút dùng để đánh dấu những câu hỏi có thể trả lời ngay mà không cần chuẩn bị. Một bút đánh dấu những câu hỏi mà các em có thể trả lời được, nhưng còn yếu. Và bút chì thứ ba * những câu hỏi biết rất ít hoặc không thể trả lời được. Theo màu sắc của bút chì, các em sẽ đánh giá được mức độ kiến thức của mình. Và bấy giờ mới bắt tay vào chuẩn bị ôn tập. Trước hết, hãy ôn tập những nội dung mà các em biết rất ít hoặc không biết, hãy sử dụng tài liệu, vở ghi... Nên dành hai phần ba quỹ thời gian ôn cho nội dung này. Xong được phần này, các em có thể làm một kết luận nho nhỏ: sẽ không bị điểm kém đâu. Từ suy nghĩ này, tâm trạng các em sẽ phấn chấn hơn. Sau đó, hãy ôn tập những kiến thức mà có thể trả lời được nhưng còn yếu. Cách ôn tập này có thể gọi là "nguyên tắc ba cây bút chì", giúp học sinh loại trừ những lo lắng, loại bỏ được sự thất bại. Nguyên tắc ôn tập này có thể sử dụng cho thi, kiểm tra và thảo luận bất kỳ môn học nào. Sắp tới kỳ thi, không riêng gì sinh viên mà các em học sinh cũng rất lo lắng cho việc học tập. Xin giới thiệu một cách học tập đơn giản, nhưng có thể đạt được những hiệu quả nhất định. Các bậc cha mẹ hãy truyền đạt lại cho con. Bắt đầu ôn thi, không nên ngồi đọc sách giáo khoa và tài liệu liên tục, mà nên xác định mức độ chuẩn bị của mình. Tốt nhất là chuẩn bị ba chiếc bút chì có màu khác nhau. Một bút dùng để đánh dấu những câu hỏi có thể trả lời ngay mà không cần chuẩn bị. Một bút đánh dấu những câu hỏi mà các em có thể trả lời được, nhưng còn yếu. Và bút chì thứ ba - những câu hỏi biết rất ít hoặc không thể trả lời được. Theo màu sắc của bút chì, các em sẽ đánh giá được mức độ kiến thức của mình. Và bấy giờ mới bắt tay vào chuẩn bị ôn tập. Trước hết, hãy ôn tập những nội dung mà các em biết rất ít hoặc không biết, hãy sử dụng tài liệu, vở ghi... Nên dành hai phần ba quỹ thời gian ôn cho nội dung này. Xong được phần này, các em có thể làm một kết luận nho nhỏ: sẽ không bị điểm kém đâu. Từ suy nghĩ này, tâm trạng các em sẽ phấn chấn hơn. Sau đó, hãy ôn tập những kiến thức mà có thể trả lời được nhưng còn yếu. Cách ôn tập này có thể gọi là "nguyên tắc ba cây bút chì", giúp học sinh loại trừ những lo lắng, loại bỏ được sự thất bại. Nguyên tắc ôn tập này có thể sử dụng cho thi, kiểm tra và thảo luận bất kỳ môn học nào.