Có lẽ đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công khai trước công luận những con số đằng sau “bệnh thành tích" về tình hình học sinh bỏ học đã âm thầm kéo dài suốt 5, 6 năm nay.