Học trường quốc tế quá sớm dễ bị 'Tây hóa'

Gốc
Khi cho con mình vào học trường quốc tế, không ít bậc cha mẹ lo ngại con cái mình sẽ không biết được cách chào hỏi thông thường của người Việt.

Tin nóng

Tin mới