Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 11/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về công tác giảng dạy, đào tạo của nhà trường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cơ quan chủ quản và các cán bộ chủ chốt Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã báo cáo, có các kiến nghị đề xuất với Đoàn công tác về các nội dung liên quan đến hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao thời gian qua, một số vấn đề nổi cộm của xã hội đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có Học viện Báo chí và Tuyên truyền kịp thời xây dựng thành những chuyên đề lý luận để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chức năng ở Trung ương, cấp ủy địa phương có cơ sở về mặt lý luận để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải tạo điều kiện để tăng thương hiệu báo chí tuyên truyền thông qua hoạt động tuyên giáo cũng như khoa giáo.

"Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhà trường cần nhận rõ, sâu sắc hơn nữa tình hình chung, tình hình liên quan đến công tác xây dựng Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của nhân dân. Đồng thời, cung cấp các luận cứ giúp cho cơ quan chiến lược làm tham mưu cho Đảng", ông Nghĩa nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần bổ sung kịp thời những tư duy mới vào chương trình giáo dục đào tạo, những lý luận cơ bản chỉ làm nền tảng, phải sớm đưa vào các quan điểm mới, không để xảy ra tình trạng lạc hậu.

"Mỗi một kỳ đại hội Đảng là một tư duy mới. Điều gì thuộc về nền tảng thì nắm lòng không quên, điều gì thuộc về đổi mới thì chúng ta phải đưa vào giáo trình, đưa vào nhận thức để thống nhất cao trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nguồn cán bộ", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu quán triệt sâu sắc công tác giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 nhưng vẫn phải gắn chắc với chức năng, nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong đổi mới giáo dục đào tạo, nội dung và người giảng dạy vẫn giữ vai trò cốt lõi, từ đó đặt ra yêu cầu về phương pháp giảng dạy. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định, đào tạo đội ngũ cán bộ không thể dừng lại ở việc trang bị kiến thức đơn thuần, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống phải đặt lên hàng đầu.

"Xác định đối tượng đầu vào trường Đảng phải thế nào. Việc giáo dục lý tưởng phải được triển khai ngay từ đầu, khuyến khích việc kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cấp ủy, chính quyền địa phương cứ kêu là thiếu cán bộ, bây giờ đào tạo ra cả cán bộ, đào tạo ra cả Đảng viên thì phải biết phát huy, biết sử dụng", ông Nghĩa nói.

Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; Phải làm sáng tỏ tính cách mạng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, vấn đề độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới...

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-phai-di-dau-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-ar687214.html