Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục điều chỉnh kế hoạch dạy học

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ đại học chính quy tập trung sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/3 hoặc 21/3.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch trở lại học tập trung với các hệ lớp.

Theo đó, từ ngày 28/2, các lớp nghiên cứu sinh, cao học chuyển sang học trực tiếp. Các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế, hệ vừa làm vừa học tại học viện trở lại trường từ 7/3. Đối với các lớp đại học vừa làm vừa học ngoài địa bàn Hà Nội, căn cứ tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương, giám đốc học viện sẽ có chỉ đạo cụ thể.

 Sau thông báo khẩn tạm dừng việc dạy học trực tiếp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã điều chỉnh kế hoạch cho sinh viên trở lại trường. Ảnh: AJC.

Sau thông báo khẩn tạm dừng việc dạy học trực tiếp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã điều chỉnh kế hoạch cho sinh viên trở lại trường. Ảnh: AJC.

Trong khi đó, sinh viên đại học chính quy chất lượng cao K39, K40 bắt đầu học tập trung từ ngày 14/2. Từ 21/3, sinh viên đại học chính quy hệ chuẩn từ K38 đến K41, lớp chất lượng cao K41 đi học trở lại.

Học viện lưu ý với K38, các lớp có lịch học học phần thay thế khóa luận kết thúc vào ngày 25/3 tiếp tục hoàn thành lịch học theo hình thức trực tuyến. Sinh viên hệ chuẩn và chất lượng cao có lịch thực hiện khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp, đi thực tập tốt nghiệp, học các học phần thay thế khóa luận từ ngày 21/3 triển khai theo hình thức trực tiếp.

Trước đó, ngày 9/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho các lớp nghiên cứu sinh, cao học, hệ vừa làm vừa học tại học viện chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14/2.

Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn và hệ chất lượng cao K38 trở lại trường từ ngày 21/2. Lịch học tập trung của sinh viên đại học chính quy tập trung hệ chất lượng cao từ K39 đến K40, các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế bắt đầu từ ngày 28/2. Các lớp đại học chính quy tập trung hệ chuẩn từ K39 đến K41, hệ chất lượng cao K41 đi học từ ngày 7/3.

Tuy nhiên, ngày 18/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra thông báo khẩn, tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp.

Nguyễn Sương

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-tiep-tuc-dieu-chinh-ke-hoach-day-hoc-post1297991.html