Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ xét thêm tiêu chí phụ

Gốc
Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 và một số tiêu chí phụ khi tuyển sinh.

Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ xét thêm tiêu chí phụ - Ảnh 1

Học viện Cảnh sát dân tham gia tư vấn tuyển sinh 2017 (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Năm nay, ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy Học viện Học viện Cảnh sát Nhân dân được quy định bằng ngưỡng điểm sàn. Do đó, thí sinh cần có tổng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 15,5 điểm, đồng thời Học viện Cảnh sát quy định điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, thì tiêu chí so sánh, trúng tuyển theo thứ tự: Đầu tiên, xét thí sinh tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp.

Thứ hai, xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp.

Thứ ba, lấy theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Tiếng Anh. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

Với đại học chính quy hệ dân sự, trường tuyển thí sinh đạt sơ tuyển các trường công an, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy, hệ dân sự đào tạo tại học viện theo đúng thời gian quy định, đạt điểm sàn, tổng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển là 15,5.

Thí sinh lưu ý phải đạt sơ tuyển các trường công an, đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Huyên Nguyễn

Tin nóng

Tin mới