Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia HCM tổng kết năm học

Gốc
VOV.VN -Học viện cần tập trung làm tốt công tác đào tạo để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Sáng 5/8, tại TP Đà Nẵng, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013-2014. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị - Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả mà Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm học qua, đặc biệt trong công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy của học viện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung làm tốt công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp Nhà nước lớn, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ, với sứ mệnh là nơi đào tạo những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước dựa trên nền tảng nhận thức về chủ nghĩa Max-Lenin, đường lối của Đảng, thực tiễn hiện nay của đất nước, nghiên cứu khoa học chuyển thành nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy.

Bên cạnh đó, học viện cũng phải tự đổi mới quá trình quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý để trở thành cơ sở đào tạo xuất sắc./.

Tin nóng

Tin mới