Học viện CTHCQG Hồ Chí Minh chuẩn bị năm học mới

Gốc
(Chinhphu.vn) - Trong hai ngày 5-6/8, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia (CTHCQG) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-201 của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 5/8. Ảnh: VGP/Từ Lương

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự.

Đánh giá cao trách nhiệm chính trị của đội ngũ hơn 7.000 cán bộ, giảng viên của Học viện đã thực hiện trong năm học qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo cán bộ chủ lực lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đoàn thể.

Trong đó, Học viện đã và phải tiếp tục hoàn thành xuất sắc hai sứ mạng quan trọng: đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể phục vụ sự phát triển của đất nước và tự đổi mới quá trình quản lý, phát triển của mình.

Bên cạnh việc bám sát chủ nghĩa Marx-Lenin, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để xây dựng chương trình đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ Học viện cần phải bám vào thực tiễn cuộc sống mà mỗi học viên là đồng tác giả của quá trình đào tạo, để học viên ra trường có đủ kĩ năng phân tích tình hình, xác định nhiệm vụ và nêu ra giải pháp giải quyết tốt mục tiêu đó.

Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn yêu cầu của đất nước, trong đó trước mắt là chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới của đất nước gắn với 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và tổng kết lý luận về vai trò của lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế về phòng chống tham nhũng...

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2013-2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh yêu cầu: Học viện phát huy tối đa sứ mệnh của một cơ sở lớn nhất cả nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và doanh nghiệp; khẩn trương xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo gắn với quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo học viên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng kỳ vọng mỗi giáo viên của Học viện phải nêu cao 3 tấm gương về đạo đức, về tự học và sáng tạo để chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Với quy mô đào tạo được điều chỉnh theo hướng giảm dần về số lượng, nâng cao chất lượng, trên cơ sở phát huy tốt nhất các nguồn lực hiện có, trong năm vừa qua, Học viện đã cân bằng tỷ lệ lớp giữa hình thức đào tạo chính quy và đào tạo tại chức (theo tỷ lệ 1:1).

Năm học 2013-2014, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị địa phương lấy phương hướng chung là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự theo quyết định, nghị định mới của Trung ương Đảng, Chính phủ về Học viện; thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện”.

Hiện nay, toàn Học viện đang quản lý 829 lớp với khoảng 60.000 học viên. Các trường chính trị địa phương cũng đã mở 3.795 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 400.000 lượt học viên; cùng nhiều lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính cho cán bộ lãnh đạo đương chức, dự nguồn cấp phòng của các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đặc biệt, Học viện đã tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I đảm bảo theo kế hoạch và yêu cầu của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, Học viện đã tổ chức nghiên cứu 19 đề tài khoa học cấp Nhà nước, cùng nhiều đề tài cấp bộ, cấp cơ sở, cấp tỉnh, thành... và nhiều đề án, hội thảo chuyên ngành góp ý các dự thảo, văn bản của Đảng, Nhà nước, và các cơ quan Trung ương... mang tính phản biện hiệu quả.

Từ Lương-Hồng Hạnh

Tin nóng

Tin mới