Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 19-8, Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại biểu của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan Thông tin. Cùng dự còn có đại diện cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Hải quân.

 Quang cảnh hội thảo khoa học.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết của các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, được chuẩn bị công phu, có chiều sâu, chất lượng. Các tham luận phát biểu trực tiếp tại hội thảo đều thống nhất khẳng định: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích, làm rõ các nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm; nhấn mạnh vai trò của tác phẩm đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng con người; củng cố niềm tin, lòng kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm rõ những luận cứ khoa học để đánh bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới; đồng thời vận dụng giá trị tác phẩm vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân chủ trì hội thảo.

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân chủ trì hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân đề nghị, sau hội thảo các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu, gắn các nội dung của tác phẩm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến thực sự chất lượng, hiệu quả về mọi mặt công tác; các khoa chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn đẩy mạnh nghiên cứu sâu sắc hơn các quan điểm cơ bản trong tác phẩm, kịp thời đưa các nội dung của tác phẩm vào giảng dạy và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: TRỰC CHINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hoc-vien-hai-quan-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-ve-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-703191