Học viện Hậu cần tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 về công tác hậu cần quân đội

Chiều 29-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 623). Trung tướng, GS,TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị khẳng định, 10 năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 623, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả các nội dung công tác hậu cần. Nổi bật là Học viện đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các tiêu chuẩn, định mức, hạn mức kinh phí, trang bị, vật chất hậu cần cho các đối tượng, các nhiệm vụ của học viện. Tích cực khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, gắn công tác tăng gia sản xuất với nâng cao năng lực thực hành cho học viên; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, chế biến, trồng trọt gắn với bảo vệ môi trường. Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chế độ. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; tích cực phòng chống tham ô, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ 2012 đến năm 2022, Học viện tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng, hơn 20.000 lít xăng, dầu. Thực hiện có nền nếp, hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Trung tướng GS,TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện Hậu cần chủ trì hội nghị.

Trung tướng GS,TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện Hậu cần chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng, GS,TS Phạm Đức Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung giữ ổn định và nâng cao đời sống bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của học viện. Học viện cần hoàn thiện các mô hình kết hợp bảo đảm với huấn luyện; kiện toàn cơ quan, phân đội hậu cần - kỹ thuật theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao năng lực tham mưu, quản lý, chỉ huy, điều hành gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Học viện đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm hậu cần, từng bước tiếp cận, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động bảo đảm hậu cần.

Tin, ảnh: ĐỨC DINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hau-can-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-623-ve-cong-tac-hau-can-quan-doi-701316