Hồi âm

Gốc
Mới đây, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được hồi âm của các cơ quan sau:

* Công văn số 28/BTCD của Ban Tiếp công dân-Văn phòng HĐND và UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết: Nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Gọi (Bình Lãng, Tứ Kỳ, Hải Dương) phản ánh với tòa soạn việc bà chưa nhận được bản sao Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 26-8-2015 của UBND xã Bình Lãng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, Ban Tiếp công dân huyện Tứ Kỳ đã tiếp tục gửi lại bà bản sao báo cáo để bà nắm được.

* Công văn số 6127/VPCP-KTTH ngày 14-6-2017 của Văn phòng Chính phủ cho biết: Nội dung đơn đề nghị xóa nợ thuế của Công ty TNHH Vĩnh Thắng (số 18 đường Bờ Sông, đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng) do tòa soạn chuyển đến, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đến Bộ Tài chính để xử lý theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 629/VPCP-KTTH ngày 26-1-2016 của Văn phòng Chính phủ, có văn bản trả lời Báo Quân đội nhân dân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

QĐND

Tin nóng

Tin mới