Hội An: Ban hành danh mục di tích, danh thắng xã - phường ven khu phố cổ

Gốc
Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa ban hành danh mục di tích, danh thắng thuộc các xã phường nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nằm ngoài khu phố cổ.Theo đó, phường Thanh Hà có 52 di tích; tiếp đó là xã Tân Hiệp có 35 di tích - danh thắng, phường Cẩm Châu có 29 di tích và xã Cẩm Thanh có 23 di tích - danh thắng… Chi tiết

Tin nóng

Tin mới