Không khí ngày xuân đã nô nức ngày hôm qua (18.1) khi tiếng trống khai hội với lân sư rồng vang lên quanh sự kiện này.