Hội chợ nông nghiệp tại Cần Thơ vào tháng 12

Gốc
Hội chợ nông nghiệp quốc tế (NNQT) với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững gắn liền với sản phẩm, thương hiệu, chất lượng, công nghệ, an toàn và hội nhập” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ từ ngày 3 đến 9-12-2008.

Tin nóng

Tin mới